index.php Logo BIP logo bipwww.bip.gov.pl
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Ożarowice Czcionka: rozmiar domyślny Czcionka: rozmiar większy Czcionka: rozmiar największy Kontrast domyślny Kontrast biało-czarny
 
KANALIZACJA -> Informacja o planowanych przyłączach kanalizacyjnych

 

INFORMACJA

W związku z planowaną budową kanalizacji oraz w celu pomocy mieszkańcom w ograniczeniu ich kosztów własnych na wykonanie przyłączy Gmina Ożarowice planuje wystąpić z wnioskiem do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o pozyskanie środków na budowę przykanalików.  

 

W celu skorzystania z dofinansowania należy złożyć DEKLARACJĘ w Urzędzie Gminy Ożarowice (biuro podawcze pok. nr 11) w terminie do 26 września 2011 r. Deklaracja dostępna jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.ozarowice.pl) Gminy Ożarowice oraz bezpośrednio w Urzędzie Gminy (pok. nr 17).

 

Po uzyskaniu dofinansowania na realizację projektu przez Gminę Ożarowice osoby wpisane do wniosku będą miały zagwarantowane, że wysokość ich wkładu własnego w budowę przyłącza będzie oscylowała w granicach ok. 10% co przy kosztach przyłącza wahających się pomiędzy   3.000,00 zł a 7.000,00 zł  (w zależności od długości i struktury gruntu) wynosić będzie pomiędzy  300,00 zł a 700,00 zł. Osoby, które w tym czasie nie zadeklarują udziału w projekcie będą zmuszone  do ponoszenia kosztów przyłącza w 100%. Przewidywany termin realizacji inwestycji to lata 2012-2014.

 

Informacje dodatkowe:

Dotację może uzyskać Wnioskodawca spełniający łącznie następujące warunki:

1. jest właścicielem budynku, który zostanie podłączony do zbiorczego systemu kanalizacyjnego;

2. nieruchomość znajduje się na terenie Gminy Ożarowice.

Wójt Gminy Ożarowice

Grzegorz CzaplaPodmiot udostępniający informację Gmina Ożarowice
Osoba i czas wytworzenia informacji Grzegorz Czapla 2011-09-20  Wersja do druku
Osoba i czas wprowadzenia informacji do BIP Zbigniew Urbańczyk 2011-09-20 08:32  Statystyka odwiedzin
Osoba i czas ostatniej aktualizacji Zbigniew Urbańczyk 2011-09-20 08:49  Historia zmian