index.php Logo BIP logo bipwww.bip.gov.pl
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Ożarowice Czcionka: rozmiar domyślny Czcionka: rozmiar większy Czcionka: rozmiar największy Kontrast domyślny Kontrast biało-czarny
 
Urząd Gminy -> Katalog usług -> Zaświadczenie o przeznaczeniu gruntów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

 


Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu gruntów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

                 WYMAGANE   DOKUMENTY

 
1. Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu gruntów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, (pobierz wzór)

2.  Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej.

 

                 OPŁATY                                                                                                                                

 
Opłata od zaświadczenia - 17,00 zł.

Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto bankowe:

Gmina Ożarowice, ul. Dworcowa 15, 42-625 Ożarowice

Bank Spółdzielczy Świerklaniec nr rachunku  48 8467 0001 0000 2974 2000 0011

lub gotówką w Filii Banku Spółdzielczego mieszczącej się na parterze budynku Urzędu Gminy

 

                 TERMIN   ZAŁATWIENIA  SPRAWY        

 

Zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.

                          

                 TRYB  ODWOŁAWCZY      

 

Na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia służy prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach, za pośrednictwem Wójta Gminy Ożarowice, w terminie 7 dni od doręczenia postanowienia.

 

                 PODSTAWA   PRAWNA      

 

1.    Art. 30, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz. 647 ze zm.),

2.    Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2013r., poz. 267).

 

                 DODATKOWE  INFORMACJE

 

Wniosek  można złożyć w Urzędzie Gminy Ożarowice w pokoju nr 17 (I piętro) w godzinach pracy Urzędu tj.:

·      poniedziałek            w godz. 7.00 -16.00,

·      wtorek- czwartek     w godz. 7.00-15.00,

·      piątek                       w godz. 7.00-14.00

Więcej informacji można uzyskać  pod nr telefonu 32/ 393 28 77

Sprawę prowadzi: inspektor ds. planowania przestrzennego, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska

Odbiór dokumentu w pokoju nr 17 w terminie wcześniej uzgodnionym lub przesłanie pocztą za potwierdzeniem odbioru.

 Podmiot udostępniający informację Gmina Ożarowice
Osoba i czas wytworzenia informacji Grzegorz Czapla 2013-03-07  Wersja do druku
Osoba i czas wprowadzenia informacji do BIP Zbigniew Urbańczyk 2013-03-07 09:58  Statystyka odwiedzin
Osoba i czas ostatniej aktualizacji Zbigniew Urbańczyk 2016-07-08 07:37  Historia zmian