index.php Logo BIP logo bipwww.bip.gov.pl
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Ożarowice Czcionka: rozmiar domyślny Czcionka: rozmiar większy Czcionka: rozmiar największy Kontrast domyślny Kontrast biało-czarny
 
Urząd Gminy -> Katalog usług -> Oświadczenie małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa


Oświadczenie małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa

                 WYMAGANE   DOKUMENTY

1.   Wypełniony wnioskek o przyjęcie oświadczenia o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa

2.   Dowód wniesienia opłaty.
3.   Dowód osobisty lub inny dokument tożsamości (do wglądu).
4.   Odpis skrócony aktu małżeństwa, z adnotacją o rozwodzie, jeżeli był sporządzony w innym urzędzie stanu cywilnego.

                  OPŁATY                                                                                                                                

 Opłata za czynność urzędową – 11 zł

Termin wniesienia opłaty najpóźniej w dniu składania wniosku.

Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto bankowe:

Gmina Ożarowice, ul. Dworcowa 15, 42-625 Ożarowice

Bank Spółdzielczy Świerklaniec nr rachunku  48 8467 0001 0000 2974 2000 0011

lub gotówką w Filii Banku Spółdzielczego mieszczącej się na parterze budynku urzędu Gminy.

 

                 TERMIN    ZAŁATWIENIA  SPRAWY        

 Niezwłocznie

 

                 TRYB  ODWOŁAWCZY      

  

Odmowa przyjęcia oświadczenia następuje w formie decyzji administracyjnej, od której przysługuje odwołanie. Odwołanie wnosi się do Wojewody  Śląskiego w Katowicach za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Ożarowicach.

 

                 PODSTAWA   PRAWNA      

 Art.59 ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy (Dz. U. z 2012 roku, poz. 788 ze zm.).

 

DODATKOWE  INFORMACJE

 

W ciągu 3 miesięcy od chwili uprawomocnienia się orzeczenia rozwodu małżonek rozwiedziony, który wskutek zawarcia małżeństwa zmienił swoje dotychczasowe nazwisko może przez oświadczenie złożone przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego powrócić do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa. Oświadczenie może złożyć w każdym urzędzie stanu cywilnego na terenie kraju.

Miejsce załatwienia sprawy – Urząd Stanu Cywilnego Ożarowice, pokój nr 13, tel. 32/ 393 28 63

·      poniedziałek              w godz. 700.-16.00,

·      wtorek- czwartek       w godz. 7.00-15.00,

·      piątek                       w godz. 7.00-14.00 .

Sprawę prowadzi: Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego.

 

 Podmiot udostępniający informację Gmina Ożarowice
Osoba i czas wytworzenia informacji  Wersja do druku
Osoba i czas wprowadzenia informacji do BIP Zbigniew Urbańczyk 2013-03-19 07:30  Statystyka odwiedzin
Osoba i czas ostatniej aktualizacji Zbigniew Urbańczyk 2016-07-08 07:44  Historia zmian