index.php Logo BIP logo bipwww.bip.gov.pl
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Ożarowice Czcionka: rozmiar domyślny Czcionka: rozmiar większy Czcionka: rozmiar największy Kontrast domyślny Kontrast biało-czarny
 
Urząd Gminy -> Katalog usług -> Skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego

 


Skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie  związku małżeńskiego

                 WYMAGANE   DOKUMENTY


1.
  
Wypełniony formularz wniosku (pobierz wzór)

2.   Dokument stwierdzający tożsamość

3.   Dowód wniesienia opłaty

4.   Dokument potwierdzając uzasadnienie wniosku. 

 

                  OPŁATY        

                                                                                                                             

Opłata skarbowa za zaświadczenie   - 39 zł

Termin wniesienia opłaty najpóźniej w dniu składania wniosku.

Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto bankowe:

Gmina Ożarowice, ul. Dworcowa 15, 42-625 Ożarowice

Bank Spółdzielczy Świerklaniec nr rachunku  48 8467 0001 0000 2974 2000 0011

lub gotówką w Filii Banku Spółdzielczego mieszczącej się na parterze budynku Urzędu Gminy

 

                 TERMIN    ZAŁATWIENIA  SPRAWY        


Niezwłocznie

                 TRYB  ODWOŁAWCZY      

 

Jeżeli kierownik urzędu stanu cywilnego odmawia wydania zezwolenia, powiadamia na piśmie osobę zainteresowaną o przyczynach odmowy.

Osoba zainteresowana w terminie 14 dni od dnia doręczenia pisma kierownika urzędu stanu cywilnego może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego o rozstrzygnięcie, czy okoliczności przedstawione przez kierownika urzędu stanu cywilnego uzasadniają odmowę wydania zezwolenia.

Prawomocne postanowienie sądu wiąże kierownika urzędu stanu cywilnego.

 

 

                 PODSTAWA   PRAWNA      

 

Art. 4 ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012, poz. 788  ze zm.).

 

                 DODATKOWE INFORMACJE       

Kierownik urzędu stanu cywilnego może zezwolić na zawarcie małżeństwa przed upływem  1 miesiąca, jeżeli przemawiają za tym ważne względy.

Miejsce załatwienia sprawy – Urząd Stanu Cywilnego Ożarowice, pokój nr 13, tel. 32/ 393 28 63

·      poniedziałek            w godz. 7.00-16.00,

·      wtorek- czwartek     w godz. 7.00-15.00,

·      piątek                       w godz. 7.00-14.00 .

Sprawę prowadzi: Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego.

 

 Podmiot udostępniający informację Gmina Ożarowice
Osoba i czas wytworzenia informacji  Wersja do druku
Osoba i czas wprowadzenia informacji do BIP Zbigniew Urbańczyk 2013-03-19 07:56  Statystyka odwiedzin
Osoba i czas ostatniej aktualizacji Zbigniew Urbańczyk 2016-07-08 07:42  Historia zmian