index.php Logo BIP logo bipwww.bip.gov.pl
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Ożarowice Czcionka: rozmiar domyślny Czcionka: rozmiar większy Czcionka: rozmiar największy Kontrast domyślny Kontrast biało-czarny
 
Urząd Gminy -> Katalog usług -> Uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego


Uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego

                  WYMAGANE   DOKUMENTY

 

1.   Wypełniony wniosek o uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego

2.   Dowód wniesienia opłaty.

3.   Dowód osobisty lub inny dokument tożsamości (do wglądu).

4.   Dokumenty stanowiące podstawę uzupełnienia określone przez kierownika urzędu stanu cywilnego (głównie odpisy  aktów stanu cywilnego)

                  OPŁATY                                                                                                                                

 

Opłata skarbowa za wydanie decyzji – 39 zł

Termin wniesienia opłaty najpóźniej w dniu składania wniosku.

Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto bankowe:

Gmina Ożarowice, ul. Dworcowa 15, 42-625 Ożarowice

Bank Spółdzielczy Świerklaniec nr rachunku  48 8467 0001 0000 2974 2000 0011

lub gotówką w Filii Banku Spółdzielczego mieszczącej się na parterze budynku urzędu Gminy.

 

                  TERMIN  ZAŁATWIENIA  SPRAWY        

 

Załatwianie sprawy następuje w ciągu miesiąca.

Termin może zostać przedłużony, o czym wnioskodawca zostanie zawiadomiony na piśmie droga pocztową.

 

                  TRYB  ODWOŁAWCZY      

 

 

Odwołanie wnosi się do Wojewody Śląskiego w Katowicach w terminie 14 dni od dnia doręczenia  decyzji, za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Ożarowicach. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w urzędzie lub data jego nadaniaw polskiej placówce pocztowej operatora publicznego.

 

 

                  PODSTAWA   PRAWNA      

 

Art. 36 ustawy z dnia 29 września 1986 roku Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2011r.  Nr 212, poz. 1264 ze zm.).

 

                 DODATKOWE INFORMACJE      

 

Miejsce załatwienia sprawy – Urząd Stanu Cywilnego Ożarowice, pokój nr 13, tel. 32/ 393 28 63

·      poniedziałek             w godz. 7.00-16.00,

·      wtorek- czwartek     w godz. 7.00-15.00,

·      piątek                       w godz. 7.00-14.00 .

Sprawę prowadzi: Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego.

 

 Podmiot udostępniający informację Gmina Ożarowice
Osoba i czas wytworzenia informacji  Wersja do druku
Osoba i czas wprowadzenia informacji do BIP Zbigniew Urbańczyk 2013-03-19 08:22  Statystyka odwiedzin
Osoba i czas ostatniej aktualizacji Zbigniew Urbańczyk 2016-07-08 07:43  Historia zmian