index.php Logo BIP logo bipwww.bip.gov.pl
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Ożarowice Czcionka: rozmiar domyślny Czcionka: rozmiar większy Czcionka: rozmiar największy Kontrast domyślny Kontrast biało-czarny
 
Urząd Gminy -> Katalog usług -> Wpisanie do polskich ksiąg aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą


Wpisanie do polskich ksiąg aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą

                  WYMAGANE   DOKUMENTY

 

1.   Wypełniony formularz wniosku. ( wzór:  URODZENIE-wniosek   MAŁŻEŃSTWO-wniosek   ZGON-wniosek )

2.   Dowód wniesienia opłaty.

3.   Dowód osobisty lub inny dokument tożsamości (do wglądu).

4.   Oryginalny, pełny odpis zagranicznego aktu stanu cywilnego, tłumaczenie tego aktu na język polski – dokonane przez tłumaczy przysięgłych Ministra Sprawiedliwości lub dokonane przez polskiego konsula, inne dokumenty określone przez kierownika urzędu stanu cywilnego

                  OPŁATY                                                                                                                                 

 

Opłata skarbowa za wydanie decyzji – 50 zł

Termin wniesienia opłaty najpóźniej w dniu składania wniosku.

Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto bankowe:

Gmina Ożarowice, ul. Dworcowa 15, 42-625 Ożarowice

Bank Spółdzielczy Świerklaniec nr rachunku  48 8467 0001 0000 2974 2000 0011

lub gotówką w Filii Banku Spółdzielczego mieszczącej się na parterze budynku urzędu Gminy.

  

                  TERMIN  ZAŁATWIENIA  SPRAWY        

 

Załatwianie sprawy następuje w ciągu miesiąca.

Termin może zostać przedłużony, o czym wnioskodawca zostanie zawiadomiony na piśmie droga pocztową.

 

                  TRYB  ODWOŁAWCZY      

 

 

Odwołanie wnosi się do Wojewody Śląskiego w Katowicach w terminie 14 dni od dnia doręczenia  decyzji, za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Ożarowicach. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w urzędzie lub data jego nadania  w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego.

 

 

                  PODSTAWA   PRAWNA      

 

Art. 73 ustawy z dnia 29 września 1986 roku Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2011r.  Nr 212, poz. 1264 ze zm.).

 

                  DODATKOWE  INFORMACJE          

 

Miejsce załatwienia sprawy – Urząd Stanu Cywilnego Ożarowice, pokój nr 13, tel. 32/ 393 28 63

·      poniedziałek             w godz. 7.00-16.00,

·      wtorek- czwartek     w godz. 7.00-15.00,

·      piątek                       w godz. 7.00-14.00 .

Sprawę prowadzi: Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego.

 

 Podmiot udostępniający informację Gmina Ożarowice
Osoba i czas wytworzenia informacji  Wersja do druku
Osoba i czas wprowadzenia informacji do BIP Zbigniew Urbańczyk 2013-03-19 09:06  Statystyka odwiedzin
Osoba i czas ostatniej aktualizacji Zbigniew Urbańczyk 2016-07-08 07:43  Historia zmian