index.php Logo BIP logo bipwww.bip.gov.pl
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Ożarowice Czcionka: rozmiar domyślny Czcionka: rozmiar większy Czcionka: rozmiar największy Kontrast domyślny Kontrast biało-czarny
 
Urząd Gminy -> Katalog usług -> Wydanie odpisu aktu stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu)

 


Wydanie odpisu aktu stanu cywilnego
(urodzenia, małżeństwa, zgonu)

Z ksiąg stanu cywilnego wydaje się odpisy zupełne, skrócone i wielojęzyczne aktu stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu). Akta stanu cywilnego sporządzane są ze względu na miejsce zdarzenia (urodzenie, małżeństwo, zgon), a nie ze względu na miejsce zamieszkania.

 

 

                   WYMAGANE   DOKUMENTY

 

1.   Wypełniony formularz wniosku (pobierz wzór)

2.   Dowód wniesienia opłaty.

3.   Dowód osobisty lub inny dokument tożsamości (do wglądu).

4.   Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo potwierdzona kopia)

                  OPŁATY                                                                                                                                


Opłata skarbowa za wydanie:

1.    Odpisu skróconego aktu stanu cywilnego - 22,00 zł.

2.    Odpisu skróconego wielojęzycznego aktu stanu cywilnego-  22,00 zł

3.    Odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego- 33,00 zł.

Termin wniesienia opłaty najpóźniej w dniu składania wniosku.

Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17,00 zł. Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.

Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto bankowe:

Gmina Ożarowice, ul. Dworcowa 15, 42-625 Ożarowice

Bank Spółdzielczy Świerklaniec nr rachunku  48 8467 0001 0000 2974 2000 0011

lub gotówką w Filii Banku Spółdzielczego mieszczącej się na parterze budynku Urzędu Gminy

 

                  TERMIN    ZAŁATWIENIA  SPRAWY        

 

Odpis aktu stanu cywilnego wydawany jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku. W przypadku odmowy wydania odpisu aktu stanu cywilnego w terminie do 1 miesiąca wydawana jest decyzja administracyjna o odmowie wydania odpisu.

                          

                  TRYB  ODWOŁAWCZY      

 

Tryb odwoławczy występuje tylko w przypadku wydania decyzji o odmowie wydania odpisu aktu stanu cywilnego.

Odwołanie wnosi się do Wojewody Śląskiego w Katowicach w terminie 14 dni od dnia doręczenia  decyzji, za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w urzędzie lub data jego nadania w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego.

 

 

                  PODSTAWA   PRAWNA      

 

Art. 83 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2011r.  Nr 212, poz. 1264 ze zm.).

 

                 DODATKOWE  INFORMACJE  

 

Miejsce załatwienia sprawy – Urząd Stanu Cywilnego Ożarowice, pokój nr 13, tel. 32/ 393 28 63

·      poniedziałek             w godz. 7.00-16.00

·      wtorek- czwartek     w godz. 7.00-15.00

·      piątek                       w godz. 7.00-14.00

Sprawę prowadzi: Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego.

 Podmiot udostępniający informację Gmina Ożarowice
Osoba i czas wytworzenia informacji  Wersja do druku
Osoba i czas wprowadzenia informacji do BIP Zbigniew Urbańczyk 2013-03-19 11:09  Statystyka odwiedzin
Osoba i czas ostatniej aktualizacji Zbigniew Urbańczyk 2016-07-08 07:40  Historia zmian