index.php Logo BIP logo bipwww.bip.gov.pl
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Ożarowice Czcionka: rozmiar domyślny Czcionka: rozmiar większy Czcionka: rozmiar największy Kontrast domyślny Kontrast biało-czarny
 
Urząd Gminy -> Katalog usług -> Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą


Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą

                  WYMAGANE   DOKUMENTY

 

1.   Wypełniony formularz wniosku (pobierz wzór)

2.   Dokument stwierdzający tożsamość

3.   Dowód wniesienia opłaty.

4.   Panna i kawaler  - odpis skrócony aktu urodzenia

Wdowa i wdowiec – odpis skrócony aktu urodzenia, odpis skrócony aktu zgonu współmałżonka

Rozwiedziona/y – odpisy skrócony aktu urodzenia , odpis skrócony aktu małżeństwa
z informacją o rozwodzie

 

                  OPŁATY                                                                                                         

 

Opłata skarbowa za zaświadczenie   - 38 zł

Termin wniesienia opłaty najpóźniej w dniu składania wniosku.

Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto bankowe:

Gmina Ożarowice, ul. Dworcowa 15, 42-625 Ożarowice

Bank Spółdzielczy Świerklaniec nr rachunku  48 8467 0001 0000 2974 2000 0011

lub gotówką w Filii Banku Spółdzielczego mieszczącej się na parterze budynku Urzędu Gminy

 

                  TERMIN  ZAŁATWIENIA  SPRAWY        


Niezwłocznie

                  TRYB  ODWOŁAWCZY      

 

Jeżeli   kierownik urzędu stanu cywilnego odmawia wydania zaświadczenia, osoba zainteresowana w terminie 14 dni od dnia doręczenia pisma kierownika urzędu stanu cywilnego może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego o rozstrzygnięcie, czy okoliczności przedstawione przez kierownika urzędu stanu cywilnego uzasadniają odmowę wydania zaświadczenia.

 

                  PODSTAWA   PRAWNA      

 

Art. 71 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2011r.  Nr 212, poz. 1264 ze zm.).

 

                  INFORMACJE  DODATKOWE   


Zaświadczenie ważne jest 3 miesiące od daty wydania.

Miejsce załatwienia sprawy – Urząd Stanu Cywilnego Ożarowice, pokój nr 13, tel. 32/ 393 28 63

·      poniedziałek             w godz. 7.00-16.00,

·      wtorek- czwartek     w godz. 7.00-15.00,

·      piątek                       w godz. 7.00-14.00 .

Sprawę prowadzi: Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego.

 Podmiot udostępniający informację Gmina Ożarowice
Osoba i czas wytworzenia informacji  Wersja do druku
Osoba i czas wprowadzenia informacji do BIP Zbigniew Urbańczyk 2013-03-19 11:30  Statystyka odwiedzin
Osoba i czas ostatniej aktualizacji Zbigniew Urbańczyk 2016-07-08 07:42  Historia zmian