index.php Logo BIP logo bipwww.bip.gov.pl
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Ożarowice Czcionka: rozmiar domyślny Czcionka: rozmiar większy Czcionka: rozmiar największy Kontrast domyślny Kontrast biało-czarny
 
Urząd Gminy -> Katalog usług -> Zgłoszenie utraty dowodu osobistego


Zgłoszenie utraty dowodu osobistego

 

                 WYMAGANE   DOKUMENTY

 

1.     Wypełniony formularz wniosku.

2.  2 jednakowe i aktualne fotografie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, przedstawiające osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, w taki sposób, by ukazywały głowę  w pozycji lewego półprofilu z widocznym lewym uchem z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy.

 

 

                 OPŁATY                                                                                                                                 

Brak

                 TERMIN  ZAŁATWIENIA  SPRAWY        


Urząd wydaje zaświadczenie o utracie dowodu osobistego w dniu zgłoszenia.

                 TRYB  ODWOŁAWCZY      

Brak

 

                  PODSTAWA   PRAWNA      

 

Ustawa o ewidencji ludności i dowodach osobistych z dnia 10 kwietnia 1974 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2006 roku Nr 139, poz. 993 ze zm.).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 lutego 2009 roku w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawie wydawania dowodów osobistych, ich unieważniania, wymiany, zwrotu lub utraty (Dz. U. z 2009 roku , Nr 47, poz. 384 ze zm.)

 

 

 

                  DODATKOWE  INFORMACJE    

 

Osoba, która utraciła dowód osobisty, jest obowiązana niezwłocznie zawiadomić o tym najbliższy urząd gminy (miasta), lub właściwą ze względu na miejsce pobytu placówkę konsularną, która  wyda zaświadczenie o  utracie dowodu osobistego, ważne do czasu wydania nowego dokumentu.

 

Zawiadomienie o  utracie dowodu osobistego wymaga osobistego stawiennictwa osoby, która utraciła dowód osobisty, a w przypadku małoletnich lub osób ubezwłasnowolnionych – odpowiednio rodzica albo opiekuna  lub kuratora ustanowionego przez sąd.

   

Miejsce załatwienia sprawy – Urząd Stanu Cywilnego – pokój nr 13,  tel. 32/ 393 28 63

·      poniedziałek             w godz. 7.00-16.00,

·      wtorek- czwartek     w godz. 7.00-15.00,

·      piątek                       w godz. 7.00-14.00

Sprawę prowadzi: Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego.

 Podmiot udostępniający informację Gmina Ożarowice
Osoba i czas wytworzenia informacji  Wersja do druku
Osoba i czas wprowadzenia informacji do BIP Zbigniew Urbańczyk 2013-03-22 08:24  Statystyka odwiedzin
Osoba i czas ostatniej aktualizacji Zbigniew Urbańczyk 2016-07-08 07:39  Historia zmian