index.php Logo BIP logo bipwww.bip.gov.pl
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Ożarowice Czcionka: rozmiar domyślny Czcionka: rozmiar większy Czcionka: rozmiar największy Kontrast domyślny Kontrast biało-czarny
 
Urząd Gminy -> Katalog usług -> Wypis/wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego


Wypis/wyrys  z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

                 WYMAGANE   DOKUMENTY

 

1.  Wniosek o wydanie wypisu / wyrysu (pobierz wzór)

2.  Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej.

                 OPŁATY                                                                                                                                 

 

·       Za wydanie wypisu do 5 stron - 30,00 zł.

·       Za wydanie wypisu powyżej 5 stron - 50,00 zł.

·       Za wydanie wyrysu - za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4 - 20,00 zł, nie więcej niż - 200,00 zł.

 

Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17,00 zł. Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.

Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto bankowe:

Gmina Ożarowice, ul. Dworcowa 15, 42-625 Ożarowice

Bank Spółdzielczy Świerklaniec nr rachunku  48 8467 0001 0000 2974 2000 0011

lub gotówką w Filii Banku Spółdzielczego mieszczącej się na parterze budynku Urzędu Gminy

 

                  TERMIN    ZAŁATWIENIA  SPRAWY        

 

Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca od daty złożenia wniosku.  

                          

                  TRYB  ODWOŁAWCZY      

 

Tryb odwoławczy nie występuje.   

 

                  PODSTAWA   PRAWNA      

 

Art. 30 , ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2012r., poz. 647 z późn. zm.),

                  DODATKOWE  INFORMACJE

 

Wniosek  można złożyć w Urzędzie Gminy Ożarowice w pokoju nr 17 (I piętro) w godzinach pracy Urzędu tj.:

·      poniedziałek             w godz. 7.00-16.00,

·      wtorek- czwartek     w godz. 7.00-15.00,

·      piątek                       w godz. 7.00-14.00

Więcej informacji można uzyskać  pod nr telefonu 32/ 393 28 77

 Sprawę prowadzi: inspektor ds. planowania przestrzennego, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska.

Odbiór dokumentu w pokoju nr 17 w terminie wcześniej uzgodnionym lub przesłanie pocztą za potwierdzeniem odbioru.Podmiot udostępniający informację Gmina Ożarowice
Osoba i czas wytworzenia informacji  Wersja do druku
Osoba i czas wprowadzenia informacji do BIP Zbigniew Urbańczyk 2013-03-22 09:44  Statystyka odwiedzin
Osoba i czas ostatniej aktualizacji Zbigniew Urbańczyk 2016-07-08 07:33  Historia zmian