index.php Logo BIP logo bipwww.bip.gov.pl
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Ożarowice Czcionka: rozmiar domyślny Czcionka: rozmiar większy Czcionka: rozmiar największy Kontrast domyślny Kontrast biało-czarny
 
Urząd Gminy -> Katalog usług -> Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości

 

WYDANIE  ZAŚWIADCZENIA  O  NIEZALEGANIU  W  PODATKACH
   LUB  STWIERDZAJĄCE  STAN  ZALEGŁOŚCI

 

                  WYMAGANE   DOKUMENTY

·          Wniosek o wydanie zaświadczenie (pobierz wzór)

·          Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej

·          Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo potwierdzona kopia) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty

 

                  OPŁATY                                                                                                                                 

·          21 zł za wydanie zaświadczenia

·          17 zł w przypadku udzielenia pełnomocnictwa (nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej)

 

                 TERMIN    ZAŁATWIENIA  SPRAWY        

·         bez zbędnej zwłoki, nie później niż 7 dni od daty złożenia wniosku

                          

                 TRYB  ODWOŁAWCZY      

·         W przypadku wydania postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Wójta Gminy Ożarowice

 

                 PODSTAWA   PRAWNA      

·         Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012r. poz.749 z późn. zm.),

·         Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 poz.1282),

·         Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe (Dz. U. z 2011 Nr 293, poz. 1726).

 

                 DODATKOWE INFORMACJE     

       Wniosek  należy złożyć w Urzędzie Gminy Ożarowice w pokoju nr 8 (I piętro) w godzinach pracy Urzędu tj.:

·      poniedziałek             w godz. 7.00.-16.00,

·      wtorek- czwartek     w godz. 7.00-15.00,

·      piątek                       w godz. 7.00-14.00

Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu   32/ 393 28 78   lub   32/ 393 28 68

 

 

 

 Podmiot udostępniający informację Gmina Ożarowice
Osoba i czas wytworzenia informacji  Wersja do druku
Osoba i czas wprowadzenia informacji do BIP Zbigniew Urbańczyk 2013-05-09 12:30  Statystyka odwiedzin
Osoba i czas ostatniej aktualizacji Zbigniew Urbańczyk 2016-07-08 08:01  Historia zmian