index.php Logo BIP logo bipwww.bip.gov.pl
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Ożarowice Czcionka: rozmiar domyślny Czcionka: rozmiar większy Czcionka: rozmiar największy Kontrast domyślny Kontrast biało-czarny
 
Urząd Gminy -> Zarządzanie Kryzysowe -> Sygnały alarmowe

                                                                 RODZAJE ALARMÓW, SYGNAŁY ALARMOWE

 

 Rodzaj alarmu

 

 Sposób ogłoszenia alarmów

 

 akustyczny system alarmowy

 środki masowego przekazu

 

 wizualny sygnał

alarmowy

1

 

Ogłoszenie alarmu

 

 Sygnał akustyczny - modulowany dźwięk syreny w okresie trzech minut

 Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! Uwaga! Ogłaszam alarm (podać przyczynę, rodzaj alarmu itp.)  ............... dla ..............

 Znak żółty w kształcie trójkąta lub

w uzasadnionych przypadkach innej

figury geometrycznej

2

 

Odwołanie alarmu

 

 Sygnał akustyczny - ciągły dźwięk syreny w okresie trzech minut

 Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! Uwaga! Odwołuję alarm (podać przyczynę, rodzaj alarmu itp.)   ............... dla ..............

 

                                                                                 KOMUNIKATY OSTRZEGAWCZE

 

 

 

 Rodzaj komunikatu

 

 Sposób ogłoszenia komunikatu

 

 Sposób odwołania komunikatu

 

Akustyczny system alarmowy

 Środki masowego przekazu

 

Akustyczny system alarmowy

 Środki masowego przekazu

 

1

 

 Uprzedzenie         o zagrożeniu skażeniami

 

 

 

 Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! Osoby znajdujące się na terenie .................. około godz. ..... min. ..... może nastąpić skażenie .............................. (podać rodzaj skażenia)

w kierunku ...................... (podać kierunek)

 

 

 Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! Odwołuję uprzedzenie o zagrożeniu

...................... (podać rodzaj skażenia)  dla ..................

 

2

 

Uprzedzenie         o zagrożeniu zakażeniami

 

 

 Formę i treść komunikatu uprzedzenia o zagrożeniu zakażeniami ustalają organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej

 

 

 Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! Odwołuję uprzedzenie o zagrożeniu

...................... (podać rodzaj zakażenia) dla  ...............

3

 

 Uprzedzenie        o klęskach żywiołowych i zagrożeniu środowiska

 

 

 Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Informacja o zagrożeniu i sposobie postępowania mieszkańców ................... (podać rodzaj zagrożenia, spodziewany czas wystąpienia i wytyczne dla mieszkańców)

 

 

 Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! Odwołuję uprzedzenie o zagrożeniu

...................... (podać rodzaj klęski) dla ..................

 

Podstawa prawna – ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach ( Dz.U.2013 poz. 96)

 Podmiot udostępniający informację Gmina Ożarowice
Osoba i czas wytworzenia informacji  Wersja do druku
Osoba i czas wprowadzenia informacji do BIP Katarzyna Żak 2015-06-25 11:40  Statystyka odwiedzin
Osoba i czas ostatniej aktualizacji Katarzyna Żak 2015-06-25 11:55  Historia zmian