index.php Logo BIP logo bipwww.bip.gov.pl
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Ożarowice Czcionka: rozmiar domyślny Czcionka: rozmiar większy Czcionka: rozmiar największy Kontrast domyślny Kontrast biało-czarny
 
Urząd Gminy -> Ewidencje i rejestry -> Wykaz rejestrów i ewidencji


WYKAZ   REJESTRÓW  I  EWIDENCJI

  Referat Planowania i Finansów

  1.   Ewidencja płacowa

  2.    Ewidencja list płac

  3.    Ewidencja środków trwałych

  4.    Ewidencja pozostałych środków trwałych

  5.   Ewidencja druków ścisłego zarachowania

  6.    Ewidencja podatkowa (podatek od środków transportowych, podatek rolny, podatek leśny, podatek od nieruchomości )

  7.    Ewidencja wydanych zaświadczeń

  8.   Ewidencja upomnień

  9.  Ewidencja tytułów wykonawczych

10.  Rejestr sprzedaży i zakupu VAT


  Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami

    1.  Rejestr mienia komunalnego

    2.  Rejestr numerów porządkowych budynków

  Referat Administracyjno-Gospodarczy

 1.      Rejestr Zarządzeń Wójta

 2.      Rejestr skarg i wniosków

 3.      Rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw

 4.      Rejestr Uchwał Rady Gminy

 5.      Rejestr interpelacji i wniosków radnych

 6.      Ewidencja czasu pracy

 7.      Ewidencja pracowników

 8.      Ewidencja wyjść służbowych

 9.      Ewidencja delegacji

 10.  Ewidencja faktur

 11.  Książka kontroli

 12.  Rejestr przedpoborowych (kwalifikacja wojskowa)

  Urząd Stanu Cywilnego

1.  Księgi stanu cywilnego

2.  Ewidencja wydanych i utraconych dowodów osobistych

3.  Ewidencja ludności

4.  Stały rejestr wyborców

5.  Rejestr PESEL

  Stanowisko ds. inwestycji gminnych i dróg

   1.   Ewidencja dróg gminnych

   2.   Rejestr umów

  Stanowisko ds. planowania przestrzennego, gospodarki komunalnej

   1.  Ewidencja umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

   2.   Rejestr decyzji o warunkach zabudowy

   3.   Rejestr decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji

   4.   Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

   5.   Rejestr przydomowych oczyszczalni ścieków

   Stanowisko ds. ewidencji gospodarczej, kultury, sportu i zdrowia

   1.   Ewidencja działalności gospodarczej

   2.   Rejestr zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

   3.   Rejestr instytucji kultury

   4    Rejestr innych obiektów prowadzących usługi hotelarskie

   5.  Rejestr wydanych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówkąPodmiot udostępniający informację Gmina Ożarowice
Osoba i czas wytworzenia informacji Grzegorz Czapla 2013-11-20  Wersja do druku
Osoba i czas wprowadzenia informacji do BIP Zbigniew Urbańczyk 2013-11-20 13:48  Statystyka odwiedzin
Osoba i czas ostatniej aktualizacji Zbigniew Urbańczyk 2013-11-20 13:54  Historia zmian