index.php Logo BIP logo bipwww.bip.gov.pl
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Ożarowice Czcionka: rozmiar domyślny Czcionka: rozmiar większy Czcionka: rozmiar największy Kontrast domyślny Kontrast biało-czarny
 
Urząd Gminy -> Ewidencje i rejestry -> Informacja o rejestrze instytucji kultury oraz sposobie udostępniania zawartych w nim danych

 

Informacja o rejestrze instytucji kultury
oraz sposobie udostępniania zawartych w nim  danych

 

 Informacje o rejestrze

Zgodnie z § 10 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. Nr 189) z dniem 21.05.2012 r. organizator instytucji kultury - Gmina Ożarowice - został zobowiązany do udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej rejestru instytucji kultury w formie elektronicznej.

 

Rejestr prowadzony jest w Urzędzie Gminy Ożarowice przez Inspektora ds. ewidencji gospodarczej, kultury, sportu i zdrowia (pok. nr 14, tel. 32/381-80-35) dla następujących instytucji kultury:

1.  Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Ożarowice w Tąpkowicach

2.   …………………………………………………………………..

3.  …………………………………………………………………...

 

Zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej rejestr prowadzony jest w formie elektronicznej, można robić z niego wydruki, jest zabezpieczony przed dokonywaniem wpisów przez osoby nieuprawnione. Wykaz wszystkich danych i informacji zawartych w rejestrze określa § 3 ust. 1 rozporządzenia.

 

Dodatkowo, dla każdej instytucji kultury odrębnie prowadzona jest w postaci elektronicznej księga rejestrowa składająca się z czterech działów: dział I -oznaczenie instytucji kultury, dział II - organizacja instytucji kultury, dział III - mienie instytucji kultury, dział IV - połączenie, podział i likwidacja instytucji kultury.

 

Informacje o sposobie udostępniania danych zawartych w rejestrze instytucji kultury.

 

Rejestr zamieszczony jest na stronie internetowej. Dane zawarte w rejestrze udostępniane są  przez:

1.  Otwarty dostęp przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.ozarowice.pl

2.  Wydanie skróconego lub pełnego odpisu z rejestru zgodnie z § 11 rozporządzenia.

 

Udostępnianie danych za pośrednictwem Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.ozarowice.pl odbywa się bezpłatnie. Wydanie odpisu jest odpłatne. Wysokość opłaty reguluje ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635).

 

Księgi rejestrowe w formie elektronicznej i akta rejestrowe obejmujące dokumenty stanowiące podstawę wpisu instytucji kultury do rejestru oraz dokumenty dotyczące postępowania rejestrowego (np. uchwały o utworzeniu jednostki, nadaniu statutu itd.) są udostępniane w pokoju nr 14 Urzędu Gminy Ożarowice przez Inspektora ds. ewidencji gospodarczej, kultury, sportu i zdrowia.

 

Każdy obywatel ma prawo przeglądać księgi i akta rejestrowe w godzinach pracy urzędu.

 

W załączniku poniżej rejestr instytucji kulturyPodmiot udostępniający informację Gmina Ożarowice
Osoba i czas wytworzenia informacji Grzegorz Czapla 2013-11-20  Wersja do druku
Osoba i czas wprowadzenia informacji do BIP Zbigniew Urbańczyk 2013-11-20 14:01  Statystyka odwiedzin
Osoba i czas ostatniej aktualizacji Zbigniew Urbańczyk 2013-11-20 14:06  Historia zmian