index.php Logo BIP logo bipwww.bip.gov.pl
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Ożarowice Czcionka: rozmiar domyślny Czcionka: rozmiar większy Czcionka: rozmiar największy Kontrast domyślny Kontrast biało-czarny
 
Jednostki organizacyjne -> Zakład Gospodarki Komunalnej -> Projektowanie przyłączy kanalizacynych w Gminie Ożarowice

BUDUJEMY PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNE W GMINIE OŻAROWICE

Szanowni Państwo,

Gmina Ożarowice  przystępuje do ostatniego etapu realizacji inwestycji pn „Budowa kanalizacji wraz z przepompowniami dla gminy Ożarowice”, tzn. do budowy przyłączy kanalizacyjnych od granicy posesji do budynku mieszkalnego.

Termin zakończenia tego etapu planowany jest na miesiąc marzec 2015 roku.

Do wybudowania przyłącza niezbędna jest dokumentacja projektowa i kosztorys inwestorski. Koszt opracowania dokumentacji projektowej przyłącza kanalizacyjnego ( tak jak wcześniejszego przyłącza wodociągowego, energetycznego, gazowego ) ponosi właściciel posesji.

Gmina Ożarowice przeprowadziła analizę rynku w tym zakresie. Oferowane ceny kształtowały się
od 690 zł do 1.620 zł netto. W celu obniżenia kosztów opracowania dokumentacji projektowej do niezbędnego minimum , proponuję Państwu zlecenie wykonania tej dokumentacji Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach, w cenie ryczałtowej 500 zł netto + VAT tj. 615 zł brutto.

Dokumentacja będzie obejmowała :

·         Opracowanie mapy do celów projektowych wraz z uzgodnieniami branżowymi,

·         Opracowanie projektu budowlanego przyłącza wraz z uzgodnieniami branżowymi ,

·         Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

·         Kosztorys inwestorski budowy przyłącza.

Przedstawiciele Zakładu będą kontaktować się indywidualnie z Państwem w celu podpisania zlecenia wykonania dokumentacji projektowanej oraz wniosku o wydanie warunków przyłączenia.

Szczegółowych informacji udzielają :

1.       Zakład Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach ul. Staszica 1 ,
- tel. 32 284 – 00 -77, 692 -412 – 056

2.       Pełnomocnik Wójta Gminy Ożarowice ds. budowy kanalizacji tel. 503 – 453 – 304

Jeśli Państwo nie są zainteresowani powyższą propozycją, właściciel posesji może zlecić opracowanie tej dokumentacji innej, wybranej przez siebie firmie projektowej.

Nadmieniam, że Gmina czyni starania o dofinansowanie wykonania przyłącza kanalizacyjnego do sieci głównej z funduszy zewnętrznych, celem zrekompensowania części kosztów poniesionych przez właściciela nieruchomości.                                                                                         

                                                                                                                                           WÓJT GMINY OŻAROWICE

                                                                                                                                        /-/ Grzegorz Czapla Podmiot udostępniający informację Gmina Ożarowice
Osoba i czas wytworzenia informacji Jarosław Pustkowski 2014-02-18  Wersja do druku
Osoba i czas wprowadzenia informacji do BIP Jolanta Czepeczek 2014-02-18 13:43  Statystyka odwiedzin
Osoba i czas ostatniej aktualizacji Jolanta Czepeczek 2014-02-18 14:26  Historia zmian