index.php Logo BIP logo bipwww.bip.gov.pl
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Ożarowice Czcionka: rozmiar domyślny Czcionka: rozmiar większy Czcionka: rozmiar największy Kontrast domyślny Kontrast biało-czarny
 
Urząd Gminy -> Elektroniczna skrzynka podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Gminy Ożarowice obsługiwana jest poprzez:

 • System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej SEKAP.
 • Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej ePUAP.
 • Korzystania z usług urzędu w postaci elektronicznej trzeba rozpocząć od założenia skrzynki kontaktowej na jednym w wyżej wymienionych systemów.

  Listę wszystkich spraw wraz z formularzami, które można przesyłać do Urzędu poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą można znaleźć w systemie SEKAP. Karty informacyjne ułatwiające poruszanie się w procedurach administracyjnych przy załatwianiu spraw w urzędzie znajdują się w wersji elektronicznej na platformie PeUP dostępnej pod adresem internetowym: www.sekap.pl oraz na platformie ePUAP dostępnej pod adresem www.epuap.gov.pl  W karcie informacyjnej podane są wszystkie szczegóły dotyczące trybu realizacji sprawy, terminów oraz niezbędnych dokumentów. Podane jest także miejsce składania wniosku. W celu łatwiejszego korzystania z karty informacyjnych sprawy zostały podzielone na kategorie.

   

  Dokumenty elektroniczne doręczane do Urzędu Gminy Ożarowice za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej muszą być:

  • podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu (wydanego przez jeden z podmiotów kwalifikowanych świadczących usługi certyfikacyjne) lub potwierdzone profilem zaufanym e-PUAP lub podpisem CC SEKAP;
  • opatrzone zgodnymi z prawdą danymi osobowymi osoby składającej dokument;
  • wolne od wszelkiego rodzaju wirusów komputerowych, koni trojańskich oraz innego szkodliwego oprogramowania.


  Maksymalny rozmiar przesyłanego elektronicznie wniosku wraz z załącznikami nie może przekraczać wielkości 5 MB.

  Listę wszystkich spraw wraz z formularzami, które można przesyłać do Urzędu poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą można znaleźć w systemie SEKAP.

  Rodzaje informatycznych nośników danych, na których może zostać doręczony dokument elektroniczny.

  Dokument elektroniczny może zostać doręczony na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (w systemie SEKAP lub ePUAP) poprzez skrzynkę (założoną w systemie SEKAP lub ePUAP) nadawcy.

  Rodzaje informatycznych nośników danych, na których może zostać zapisane urzędowe poświadczenie odbioru.

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza (w systemie SEKAP lub ePUAP) zapewnia otrzymanie urzędowego poświadczenia odbioru na skrzynkę (założoną w systemie SEKAP lub ePUAP) nadawcy.

  Akceptowane formaty.

  Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych - Urząd Gminy Ożarowice akceptuje formaty elektroniczne wymienione w niniejszym rozporządzeniu.

   
  Ponadto informujemy, że podane w Biuletynie Informacji Publicznej kontaktowe adresy e-mail nie pełnią roli skrzynki podawczej.

     Podmiot udostępniający informację Gmina Ożarowice
  Osoba i czas wytworzenia informacji  Wersja do druku
  Osoba i czas wprowadzenia informacji do BIP Zbigniew Urbańczyk 2008-05-15 13:43  Statystyka odwiedzin
  Osoba i czas ostatniej aktualizacji Zbigniew Urbańczyk 2016-12-29 13:09  Historia zmian