index.php Logo BIP logo bipwww.bip.gov.pl
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Ożarowice Czcionka: rozmiar domyślny Czcionka: rozmiar większy Czcionka: rozmiar największy Kontrast domyślny Kontrast biało-czarny
 
Inne -> Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego

Rozpoczynają się konsultacje społeczne projektu Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego „Plan 2020+”

27 października 2015 r. Zarząd Województwa Śląskiego przyjął projekt Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego „Plan 2020+”.

Od 9 listopada 2015 r. do 11 grudnia 2015 r. projekt Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego „Plan 2020+” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko będą poddane konsultacjom społecznym.

Z dokumentami można się zapoznać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego w Katowicach, w Wydziale Rozwoju Regionalnego, ul. Dąbrowskiego 23, pokój 3.18., gdzie będą one wyłożone do publicznego wglądu w terminie od 9 listopada do 11 grudnia 2015 r. Projekt „Planu 2020+” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko dostępne będą także na stronie województwa śląskiego:
                                                          www.slaskie.pl/planzagospodarowania

Wszelkie uwagi i wnioski do projektu „Planu 2020+” i Prognozy oddziaływania na środowisko należy zgłaszać w wersji elektronicznej (edytowalnej) na adres:  plan@slaskie.pl

Dopuszcza się również pisemne wniesienie uwag na adres:

Referat Planowania Przestrzennego
Wydział Rozwoju Regionalnego
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice,

bądź ustnie do protokołu w pokoju 3.18 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego (Katowice, ul. Dąbrowskiego 23) w godzinach pracy urzędu.

Uwagi i wnioski zgłoszone w trakcie konsultacji zostaną rozpatrzone przez Zarząd Województwa Śląskiego. Uwagi i wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu konsultacji nie zostaną rozpatrzone.Podmiot udostępniający informację Gmina Ożarowice
Osoba i czas wytworzenia informacji  Wersja do druku
Osoba i czas wprowadzenia informacji do BIP Zbigniew Urbańczyk 2010-05-31 15:14  Statystyka odwiedzin
Osoba i czas ostatniej aktualizacji Ewa Paks 2017-08-01 12:16  Historia zmian