index.php Logo BIP logo bipwww.bip.gov.pl
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Ożarowice Czcionka: rozmiar domyślny Czcionka: rozmiar większy Czcionka: rozmiar największy Kontrast domyślny Kontrast biało-czarny
 
KANALIZACJA -> Refundacja kosztów budowy przyłącza kanalizacyjnego -DOTACJE

 

 Wójt Gminy Ożarowice informuje mieszkańców GMINY OŻAROWICE o możliwości podłączania się do wybudowanej w ramach projektu pn. „Infrastruktura okołolotniskowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach-gospodarka wodno-ściekowa” dofinansowanego ze środków RPO WSL sieci kanalizacyjnej.

 Istnieje możliwość uzyskania dofinansowania do budowy przyłączy kanalizacyjnych. Wysokość dotacji do jednego wybudowanego przyłącza kanalizacyjnego udzielana będzie do 50 % wysokości kosztów wykonania przyłącza jednak nie więcej niż 500 zł.   

INFORMACJE DLA MIESZKAŃCÓW POSZCZEGÓLNYCH SOŁECTW
 O TERMINACH UZYSKANIA DOTACJI ZAMIESZCZONO
          W OBWIESZCZENIACH (w załączniku)  
               

Warunki uzyskania dotacji:

1. nieposiadanie względem Gminy zaległości z tytułów podatków i opłat oraz innych danin publicznych, a także zaległości o charakterze cywilnoprawnym

2. wykonanie przyłącza w ciągu 2 miesięcy od chwili oddania danego odcinka kanalizacyjnego do użytku (zaistnienia możliwości odbioru ścieków)

Regulamin określający zasady udzielania osobom fizycznym dotacji celowej w formie refundacji kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie budowy przyłączy kanalizacyjnych został przyjęty Uchwałą nr XXXVIII/441/2014 Rady Gminy Ożarowice z dnia 13 listopada 2014 r., którego treść dostępna jest na stronach internetowych: www.bip.ozarowice.pl oraz www.ozarowice.pl, a także zostanie rozplakatowany wraz z niniejszym ogłoszeniem.

Wszelkich informacji dotyczących możliwości otrzymania dotacji udzielają pracownicy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach ul. Staszica 1, osobiście lub pod numerem telefonu 32 284 00 77. Wnioski dostępne są w siedzibie Urzędu Gminy w Ożarowicach pok. nr 11, w Zakładzie Gospodarki Komunalnej, a także u sołtysów sołectw.

Wnioski wraz z niezbędnymi załącznikami należy składać w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach ul. Staszica 1., w godzinach pracy zakładu.

                                                                                                     

X
X

1. nieposiadanie względem Gminy zaległości z tytułów podatków i opłat oraz innych danin publicznych, a także zaległości o charakterze cywilnoprawnym

2. wykonanie przyłącza w ciągu 2 miesięcy od chwili oddania danego odcinka kanalizacyjnego do użytku (zaistnienia możliwości odbioru ścieków), tj. do dnia 30 kwietnia 2015 r.Podmiot udostępniający informację Gmina Ożarowice
Osoba i czas wytworzenia informacji Grzegorz Czapla 2015-02-27  Wersja do druku
Osoba i czas wprowadzenia informacji do BIP Zbigniew Urbańczyk 2015-02-27 19:50  Statystyka odwiedzin
Osoba i czas ostatniej aktualizacji Zbigniew Urbańczyk 2015-06-30 08:20  Historia zmian